Bestyrelse

Overlæge Jesper Grau Eriksen, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital – formand (mail: jesper@oncology.dk)

Professor Christian von Buchwald, ØNH-Kirurgisk Klinik, Rigshospitalet – kasserer (mail: christian.von.buchwald@rh.dk)

Overlæge Benedicte Parm Ulhøi, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital (mail: beneulho@rm.dk)

Overlæge Jeppe Friborg, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet (mail: jfr@ssi.dk)

Professor Christian Godballe, ØNH-Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital – sekretær (mail: christian.godballe@rsyd.dk)