GF 15-03-2024

 1. Valg af dirigent og referent
  Jesper Grau Eriksen vælges som dirigent og Stine Rosenkilde Larsen som referent.
 • Formandens beretning
  Ses nedenfor.
 • Kasserens beretning
  Regnskabet præsenteres og godkendes.
 • Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet fastholdes på 150,- årligt.
 • Valg til bestyrelsen
  Mogens Bernsdorf og Stine Rosenkilde Larsen ønsker at træde ud af bestyrelsen.
  Pernille Lassen (formand), Jacob Høygaard Rasmussen (kasserer) og Max Rhode (sekretær) er alle på valg og ønsker genvalg.Overlæge Trine Tramm, Patologisk Afdeling AUH, overlæge Nicolaj Andreasen, Kræftafdelingen, AUH og overlæge Tina Agander, Patologiafdelingen, RH har meldt deres kandidatur og der er derfor kampvalg til de 5 pladser i bestyrelsen. Kandidaterne præsenterer sig.
  Efter skriftlig afstemning vælges Pernille Lassen, Jacob Høygaard Rasmussen, Max Rhode, Nicolaj Andreasen og Tina Agander til bestyrelsen.
  Herudover vælges ny revisor. Thomas Hjuler har i mange år været revisor og ønsker at stoppe. Tak til ham.
  Sannia Sjöstedt (HU-læge på Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, RH) vælges som ny revisor.
 • Godkendelse af formand for DAHANCA
  Efter indstilling fra DAHANCA’s bestyrelse godkendes Overlæge Kristine Bjørndal, ØNH Kirurgisk Afdeling, OUH som ny formand for DAHANCA.
  DSHHO’s formand Pernille Lassen takker afgående formand Jørgen Johansen for hans store, mangeårige indsats.
 • Eventuelt
  Jesper Grau Eriksen opfodrer til medlemskab SSHNO samt til deltagelse ved årsmødet.
  Søren Gade ønsker DSSHO logo tilsendt og opfordrer bestyrelsen til at deltage og bidrage ved IFHNOS.


Referent: Stine Rosenkilde Larsen